Lean Ledelse
Kurset Lean Ledelse er taget på Ingeniørhøjskolen i København i perioden 8. november til 17. december 2010.
Her på siden kan du se kursets formål og indhold - kopiet fra kursusbeskrivelsen på IHK.
Målsætning
Formålet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagernes færdigheder som Leanleder, således at kursisten kan lede Lean initiativer i både private og offentlige virksomheder.
Målsætning
Formålet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagernes færdigheder som Leanleder, således at kursisten kan lede Lean initiativer i både private og offentlige virksomheder.
Mål
Viden og forståelse:
Vil have forståelse for Lean historie, teori, principper, værdier, metoder, koncepter, værktøjer og ledelse.
Vil have forståelse for traditionel vestlig ledelse kontra Lean ledelse, samt kunne tage dialogen med ledelsen om, hvad der skal til for at initiere, implementere og fastholde virksomhedens Lean initia-tiv.
Vil kunne vejlede virksomhedsledelsen i Lean værdier, organisation og ledelse.
Færdigheder:
Vil kunne vejlede i etablering af virksomhedens Lean ledelsessystem, Lean Tavlemøder og Kaizen Workshops
Vil kunne anvende og vejlede i brugen af vigtige Lean værktøjer, herunder særligt værdistrømsana-lyse, A3 og PDCA, 5S, Root cours analyse og proceskort.
Vil kunne formidle praksisnære og faglige Lean problemstillinger og løsninger til samarbejds-partnere og brugere både skriftligt og mundtligt på en professionel måde.
Kompetencer
Vil kunne forestå den praktiske proces- og projektledelse af et Lean initiativ
Vil kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede Lean projektinitiativer
Vil selvstændigt kunne indgå i et tværfagligt Lean projekt
Der lægges konkret op til, at begreberne og metoderne skal bruges i analyser og læringsprocesser på konkrete projekter fra egen virksomhed. Alternativt vil den studerende få hjælp med en case fra uddannelsesstedets side.
Hovedindhold:
Modulet henvender sig til erfarne ledere og medarbejdere fra såvel den private som den offentlige sektor, her-under til dig som arbejder indenfor support, service, IT, udvikling eller projektledelse.
Modulet er konkret, anvendelses-, og erfaringsorienteret, og du vil få mulighed for at arbejde med Lean værktø-jerne i praksis.
Hovedindholdet er:
Leanprincipper og ”spild”
Leanmetoder
Leanspil
Leanledelse
Værdistrømsanalyse
5S
Kaizen
A3
PDCA
Leanvirksomhedens mentale modeller
Leanvirksomhedens værdier
Leanprojektets moment
Leancoaching
Leanlederens personlige effektivitet
Leanværktøjer
Leanlederens opgaver
Undervisningsform:
Holdundervisning, øvelser, cases og eksamensminiprojekt
Evaluering:
Grundlag: Projekt og mål
Form:
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i miniprojekt uden forberedelse
Censur:
Ekstern
Resultat:
7-trinsskalaen
ECTS point: 9